Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC   Click to listen highlighted text! Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC

O НАМА

ОПШТИ ПОДАЦИ

Град Крушевац, чију територију својом делатношћу покрива Дом здравља, чине градско насеље са око 60000 и 100 насеља са око 70000 становника распоређених на 854 км2.

Године које се пролазиле донеле су бројне кадровске, просторне и организационе промене. Садашњи Дом здравља пружа примарну здравствену заштиту за 133686 становника, и то 9498 деце предшколског и 17254 школског узраста, 106934 одраслих особа и 54375 жена старијих од 15 година. Према подацима РФЗО из јануара 2013. године број осигураника је 118083, а 91 %  има потписану изјаву о изабраном лекару.

Поред пружања здравствених услуга, велика пажња се поклања стручном усавршавању и континуираној едукацији запослених.

лого

Просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу је:

0
прегледа у здравственој установи
0
прегледа у стану болесника
0
услуга хитне медицинске помоћи на терену
0
стоматолошких услуга
0
патронажних посета
0
превентивних прегледа

Misija

Мисија Дома здравља Крушевац је да се посвети  превенцији, раном откривању и лечењу поремећаја здравља становништва Града Крушевца. Као акредитована здравствена установа, пружањем високо квалитетних здравствених услуга, са стручним знањем својих запослених, омогућава становницима здравији и квалитетнији живот.

Vizija

Визија Дома здравља Крушевац је лидерска позиција у остваривању услуга на примарном нивоу здравствене заштите. Пружањем свеобухватне, интегрисане, ефикасне и квалитетне здравствене заштите, кроз тимски рад, професионално уважавање и партнерски однос са корисницима. Са квалитетним здравственим услугама, стручним кадром, савременом опремом у адекватним условима рада, заједнички циљ и мера сваког успеха биће здравље свих наших суграђана.

KONTAKT

ИЗДВАЈАМО

Click to listen highlighted text!