Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC   Click to listen highlighted text! Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC

O НАМА

ОПШТИ ПОДАЦИ

Град Крушевац, чију територију својом делатношћу покрива Дом здравља, чине градско насеље са око 60000 и 100 насеља са око 70000 становника распоређених на 854 км2.

Године које се пролазиле донеле су бројне кадровске, просторне и организационе промене. Садашњи Дом здравља пружа примарну здравствену заштиту за 113 582 становника, и то 94 711 пунолетних становника, 18 871 малолетни становник.

Дом здравља пружа примарну здравствену заштиту према подацима РФЗО из маја 2023. године за 112,137 осигураника, од којих 99,782 осигураника има изјаву о изабраном лекару што представља 88.98% у односу на укупан број становника од 113 582 становника.

Број изјава по областима према подацима РФЗО из маја 2023. године :

  • 76 280 – Општа медицина
  • 5 505 – ЗЗ предшколске деце
  • 22 741 – ЗЗ школске деце
  • 24 219 – ЗЗ жена
  • 19 382 – Дечја и превентивна стоматологија
  • 6 724 – Општа стоматологија одрасли

Поред пружања здравствених услуга, велика пажња се поклања стручном усавршавању и континуираној едукацији запослених.

лого

Дом здравља Крушевац је правно лице са статусом установе и самостално функционише од 11.12.2013. године када је настале поделом Здравственог центра Крушевац .

Укупна површина Дома здравља је 14 000 м² на 36 локација које покривају површину од 854 км2.

Просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу је:

прегледа у здравственој установи
0
прегледа у стану болесника
0
услуга хитне медицинске помоћи на терену
0
стоматолошких услуга
0
патронажних посета
0
превентивних прегледа
0

Misija

Мисија Дома здравља Крушевац је да се посвети  превенцији, раном откривању и лечењу поремећаја здравља становништва Града Крушевца. Као акредитована здравствена установа, пружањем високо квалитетних здравствених услуга, са стручним знањем својих запослених, омогућава становницима здравији и квалитетнији живот.

Vizija

Визија Дома здравља Крушевац је лидерска позиција у остваривању услуга на примарном нивоу здравствене заштите. Пружањем свеобухватне, интегрисане, ефикасне и квалитетне здравствене заштите, кроз тимски рад, професионално уважавање и партнерски однос са корисницима. Са квалитетним здравственим услугама, стручним кадром, савременом опремом у адекватним условима рада, заједнички циљ и мера сваког успеха биће здравље свих наших суграђана.

KONTAKT

ИЗДВАЈАМО

Click to listen highlighted text!