Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC   Click to listen highlighted text! Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC

Органи управљања

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ:

МАРИНА Костић
спец. медицине рада

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ:

СНЕЖАНА Савић
дипл. економиста

ГЛАВНА СЕСТРА
ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ:

МАРИЈАНА Павловић
вмс

УПРАВНИ ОДБОР:

МАРКО Дрековић, председник
МИЛИЦА Миленковић, члан
РАДА Јокисмовић Змејкоски, члан
РАДЕ Петковић, члан
ЉИЉАНА Максимовић, члан

НАДЗОРНИ ОДБОР:

МАРТИНА Смиљанић, председник
АНИТА Кулић, члан

ЕТИЧКИ ОДБОР:

ВАЊА Ћирковић
ГОРДАНА Алексић
СЛАЂАНА Михајловић
ДРАГАНА Јовановић
ТАМАРА Илић

ПРАВНИ И КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ

СЛОБОДАН Ђорђевић
дипл. правник

ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕ

СЛАВИЦА Стевановић
дипл.оец.

ПОСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
ПОСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВЕ
ПОСЛОВИ ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА

ЈЕЛЕНА Ивковић
дипл. економиста-менаџер у здравству, вмс

ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ДАВОР Јовановић
информатичар

ПОСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА,
ОПРЕМЕ И АПАРАТА

МИЛАН Бошковић
дипл.инг. електротехнике

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОДБРАНЕ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

БИЉАНА Љубисављевић

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

НАТАША Луковић, дипл. правник
natasa.lukovic@dzkrusevac.org.rs

KONTAKT

ИЗДВАЈАМО

Click to listen highlighted text!