Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC   Click to listen highlighted text! Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC

Права и обавезе пацијената

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНТА

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите. У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata
Јелена Ивановић
Адреса: зграда Суда, 5. спрат
Телефон: +381 37 421144
Radno vreme: 09.00-15.00h
Imejl adresa:
jelena.ivanovic@krusevac.rs
zastitnik.pacijenata@krusevac.rs

Надлежност и рад саветника за заштиту права пацијената регулисани су Законом о правима пацијената (”Службени гласник РС” бр. 45/13), Статутом града Крушевца (”Службени лист града Крушевца” 8/08, 5/11 и 8/15) и Одлуком о организовању саветника за заштиту права пацијената (”Службени лист града Крушевца” бр. 10/13).

Заштитник пацијената обавља послове заштите права пацијената и сарађује са надлежнима у здравственим установама на територији града Крушевца; пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом; по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима доставља подносиоцу приговора, директору здравствене установе и начелнику Градске управе; сачињава месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља надлежним органима јединице локалне самоуправе у складу са Законом о правима пацијената; обавља и друге нормативно-правне послове у овој области;

KONTAKT

Click to listen highlighted text!