Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC        
  18.06.2021.        
           
           
  STANjE PREDHODNOG DANA 534,714.35      
  P R I L I V        
  PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2021         
  OSTALI PRILIVI 406,566.35      
   PRILIV OD PARTICIPACIJE 26,343.00      
  UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE  432,909.35      
  P L A Ć A NJ E        
  PLATE - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  PLATE - STOMATOLOGIJA        
  JUBILARNE NAGRADE- PRIMARNA        
  OSTALE ISPLATE 405,000.00      
  JUBILARNE NAGRADE-STOMATOLOGIJA        
  INVALIDNA LICA        
  OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ        
  OTPREMNINA-STOMATOLOGIJA        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19 PRIMARNA ZZ        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19 STOMATOLOGIJA        
  SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ        
  SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOGIJA        
  SOLIDARNA POMOĆ - PRIMARNA ZZ        
  SOLIDARNA POMOĆ - STOMATOLOGIJA        
  PREVOZ - PRIMARNA ZZ        
  PREVOZ - STOMATOLOGIJA         
  OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA        
  SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL         
  SOMATULIN-SANDOSTATIN        
  MATERIJALNI TROŠKOVI 149,000.00      
  MBN Mont  Kruševac 75,817.00      
  Vicor Beograd 73,183.00      
  ENERGENTI ZU 104,312.24      
  Elektroprivreda Srbije 104,312.24      
  LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ        
  UKUPNO PLAĆANJE 658,312.24      
  STANJE NA RAČUNU 309,311.46      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech