Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC        
  20.07.2021.        
           
           
  STANjE PREDHODNOG DANA 126,866.15      
  P R I L I V        
  PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2021 180,327.40       
  OSTALI PRILIVI        
   PRILIV OD PARTICIPACIJE 18,733.00      
  UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE  199,060.40      
  P L A Ć A NJ E        
  PLATE - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  PLATE - STOMATOLOGIJA        
  JUBILARNE NAGRADE- PRIMARNA        
  OSTALE ISPLATE 134.61      
  JUBILARNE NAGRADE-STOMATOLOGIJA        
  INVALIDNA LICA        
  OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ        
  OTPREMNINA-STOMATOLOGIJA        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19 PRIMARNA ZZ        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19 STOMATOLOGIJA        
  SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ        
  SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOGIJA        
  SOLIDARNA POMOĆ - PRIMARNA ZZ        
  SOLIDARNA POMOĆ - STOMATOLOGIJA        
  PREVOZ - PRIMARNA ZZ        
  PREVOZ - STOMATOLOGIJA         
  OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA        
  SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL         
  SOMATULIN-SANDOSTATIN        
  MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA ZZ        
  ENERGENTI U ZU        
  LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ 180,327.40      
  Farma Logist D.O.O 173,071.80      
  Sopharma trading Doo 7,255.60      
  UKUPNO PLAĆANJE 180,462.01      
  STANJE NA RAČUNU 145,464.54      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech