Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
           
    06.11.2019      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 10,473,669.34    
   ПРИЛИВИ НА РАЧУН    
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019      
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ      
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 40,600.00    
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 262,592.88    
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 303,192.88    
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ      
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 262,592.88    
  УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
  1 ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА 52,600.00    
    Југопревоз Крушевац АД 52,600.00    
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ 321,621.60    
    Флора комерц ДОО 37,164.00    
    Енгел ДОО 59,103.60    
    Ветметал доо БЕОГРАД 182,899.20    
    Медицом доо 21,000.00    
    Папирдол Чачак 2,589.60    
    Фокс ткр 8,173.20    
    Синофарм Београд 10,692.00    
  7 ЕНЕРГЕНТИ 743,158.19    
    Градска Топлана 721,919.47    
    Електропривреда Србије 21,238.72    
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E      
  9 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ      
  10 САНДОСТАТИН      
  12 OTПРЕМНИНЕ      
  13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ      
  14 ИНВАЛИДИ      
    Солидарна помоћ      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 1,379,972.67    
  САЛДО НА РАЧУНУ 9,396,889.55    

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech