Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
           
    15.11.2019      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 10,599,679.89    
   ПРИЛИВИ НА РАЧУН    
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019      
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ      
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 53,200.00    
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА      
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 53,200.00    
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ      
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА      
  УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
  1 ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ      
    Медицом доо 19,788.00    
    ИД ЦОМ 1,800.00    
    Технодент Петроварадин 5,760.00    
    Б2М Београд 13,557.00    
    Папирус 614.40    
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E      
    путни трошкови и дневнице 21,893.89    
  9 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ      
  10 САНДОСТАТИН      
  12 OTПРЕМНИНЕ      
  13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ      
  14 ИНВАЛИДИ      
    Солидарна помоћ      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 63,413.29    
  САЛДО НА РАЧУНУ 10,589,466.60    
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech