Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
           
    26.11.2019      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 14,179,803.09    
   ПРИЛИВИ НА РАЧУН    
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019      
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ      
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 30,890.00    
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 127,333.69    
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 158,223.69    
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ      
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 127,333.69    
  УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
  1 ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ 337,153.36    
    Нео инжињеринг 29,600.00    
    Папирдол Чачак 1,440.00    
    Фокс ткр 6,046.80    
    Елгор сервис  3,990.00    
    Синофарм 10,122.00    
    Ветметал доо БЕОГРАД 268,466.60    
    Мессер техногас 17,487.96    
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E 80,404.54    
    Аква лифе 27,268.50    
    Папирус 41,645.04    
    Регистрација санитета 10,763.00    
    мф провизија 728.00    
  9 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ      
  10 САНДОСТАТИН      
  12 OTПРЕМНИНЕ      
  13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ      
  14 ИНВАЛИДИ      
    ЕНЕРГЕНТИ 567,307.24    
    Кнез Петрол Доо Земун 567,307.24    
    Солидарна помоћ      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 1,112,198.83    
  САЛДО НА РАЧУНУ 13,225,827.95    

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech