Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
           
    30.12.2019      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 14,460,007.54    
   ПРИЛИВИ НА РАЧУН    
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019 76,096.00    
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ      
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 81,255.00    
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 2,236.30    
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 159,587.30    
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ      
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 2,236.30    
  УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
  1 ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА      
    Повраћај фонду за превоз 174,347.60    
    Југопревоз Крушевац АД 178,400.00    
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    Повраћај за превоз 22,789.64    
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ      
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E      
    Дневнице возача 245,926.04    
  10 САНДОСТАТИН      
  12 OTПРЕМНИНЕ      
  13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2,003,833.34    
  14 ИНВАЛИДИ      
    Енергенти      
    Солидарна помоћ      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 2,627,532.92    
  САЛДО НА РАЧУНУ   11,992,061.92    

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech