Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
           
    31.12.2019      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 11,992,061.92    
   ПРИЛИВИ НА РАЧУН    
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019 30,460.00    
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 8,858.82    
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ      
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 543,406.40    
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 582,725.22    
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 2,758.77    
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 543,406.40    
  УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
  1 ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ      
    МФ НАКНАДЕ 15,214.52    
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E      
    Престиге Крагујевац 117,379.05    
  10 САНДОСТАТИН      
  12 OTПРЕМНИНЕ      
  13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ      
  14 ИНВАЛИДИ      
    Енергенти      
    Солидарна помоћ      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 678,758.74    
  САЛДО НА РАЧУНУ   11,896,028.40    

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech