Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН

 

09.01.2020

CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА11,883,428.52

ПРИЛИВИ НА РАЧУН

2ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019

3ОСТАЛИ ПРИЛИВИ

4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ18,900.00

5ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН18,900.00

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА

1ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019

2ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ

3ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 

УКУПНA ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ

1ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА

2ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА

ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија

3Јубиларне награде-Дом здр.

4ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА

5ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА

6ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ 

8МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E

мф накнаде125.00

10САНДОСТАТИН

12OTПРЕМНИНЕ

13САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

14ИНВАЛИДИ

Енергенти

Солидарна помоћ

УКУПНО ПЛАЋАЊЕ125.00

САЛДО НА РАЧУНУ11,902,203.52

 

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech