Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
  • 1
    ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ      
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН    
    13.07.2020      
           
  CTAЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ    
  1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 2,410,837.72    
       
  2 ПРИЛИВИ ОД РФЗО ПО ОСНОВУ УГОВОРА ЗА 2019       
  3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ      
  4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 60,837.00    
  5 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА      
  УКУПAH  ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН      
   ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА СА РАЧУНА    
  1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО 2019      
  2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ      
  3 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА      
  УКУПHА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА        
  ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО ПО УГОВОРУ     
    ПЛАТЕ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  2 ПЛАТЕ - СТОМАТОЛОГИЈА      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  3 Јубиларне награде-Дом здр.      
    ЈубиларНЕ НАГРАДЕ-Стоматологија      
  4 ПРЕВОЗ - ДОМ ЗДРАВЉА      
  5 ПРЕВОЗ - СТОМАТОЛОГИЈА      
  6 ОСТАЛИ ДИРЕК. И ИНДИР. ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ      
  8 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- 06E      
    телеком Србије 136,573.08    
    мфут 32,687.87    
  10 САНДОСТАТИН      
  11 Погребна опрема      
  12 SANITETSKI MAТERIJAL      
  13 Солидарна помоћ у Дому здравља      
  14 Солидарна помоћ у Стоматологији      
  15 Инвалидна лица      
  16 Енергенти      
  17 Отпремнине      
    УКУПНО ПЛАЋАЊЕ 169,260.95    
                                                САЛДО НА РАЧУНУ 2,302,413.77    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech