Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC        
  05.01.2021.        
           
           
  STANjE PREDHODNOG DANA 131,746.40      
  P R I L I V        
  PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2020         
  OSTALI PRILIVI        
   PRILIV OD PARTICIPACIJE 85,519.00      
  UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE NA DAN 85,519.00      
  P L A Ć A NJ E        
  PLATE - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  PLATE - STOMATOLOGIJA        
  JUBILARNE NAGRADE- PRIMARNA        
  OSTALE ISPLATE        
  JUBILARNE NAGRADE-STOMATOLOGIJA        
  ИНВАЛИДНА ЛИЦА 124,659.00      
  OTPREMNINA-PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  OTPREMNINA-STOMATOLOGIJA        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19        
  NOVČANA  POMOĆ - COVID-19 STOMATOLOGIJA        
  SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19        
  NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU        
  JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ        
  JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA        
  PREVOZ - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  PREVOZ - STOMATOLOGIJA        
  OSTALE ISPLATE        
  OSTALI TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA        
  LEKOVI PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA         
  SOMATULIN-SANDOSTATIN        
  ENERGENTI ZU        
  MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA        
  Vicor Beograd        
  SANITETSKI MATERIJAL        
  UKUPNO PLAĆANJE 124,659.00      
  STANJE NA RAČUNU 92,606.40      
           
           
           
           
           
           
           
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech