Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
 • 1
Милен Судимац

Од 01.03.1993. године Информатика је почела свој развој као служба за Аутоматску обраду података личних доходака. У Служби из ЕРЦ-а Крушевац долази дипломирани инжињер кибернетике Милен Судимац.

Служба за информатику је формирана у новембру 1995. године доласком Душице Милојевић - Панић дипл. математичара на место начелника службе и Петра Павловића, дипл. инф. информатике на место систем администратора.

Службом су руководили најпре Душица Милојевић - Панић до 2002. године, затим од 2002-04. године Милен Судимац, а од 2004-13. године Службом информатике у Здравственом центру Крушевац је руководио Петар Павловић. 2013. године Дом здравља Крушевац се одваја од Здравственог центра и формира се Одсек информатике Дома здравља на чије је руководилац Давор Јовановић.

Петар Павловић

Служба информатике је развила и имплементирала Финансијски информациони систем у сарадњи са фирмом "МИФИМИ" доо из Ниша. У новој организацији Здравственог центра Крушевац служба за информатику прелази у Одсек за информатику у оквиру Одељења за подршку менаџменту.

2009. године Здравствени центар Крушевац учествује у пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС, који је Влада Републике Србије реализoвала из средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за обнову и развој (ИБРД). У Дом здравља Крушевац започета је информатизација у смислу успостављања информационо-комуникационе мреже у објектима Дома здравља (повезивање удаљених амбуланти са централном локациом), набавка рачунара, сервера, бар-код читача, штампача. Започето је увођење стандардизованог софтвера - Електронски картон "Phisys"

Када се 2013. године Дом здравља Крушевац одвојио од Здравственог центра Крушевац формиран је Одсек информатике, а на место начелника информатике долази Давор Јовановић.

Давор Јовановић

Први задатак у 2013. години је био увођење процеса акредитације у Дом здравља Крушевац у коме је велики део активности припао области Управљање информацијама у коме половина процедура за рад припада Одсеку за информатику. 

Веома значајно за информатику у Дому здравља Крушевац по одвајању из Здравственог центра, 2013. године је било обезбедити континуитет и унапређење развоја. Направљена је трогодишнја Стратегија развоја информатике чиме су постављени задаци и смернице даљег развоја и унапређења.

Развојом информатике, у складу са новим захтевима и сервисима који су дошли од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, 2015. године у сарадњи са фирмом "BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS" доо Oдсек информатике имплементира нови софтвер за економско-финансијске послове и фактурисање пружених услуга - NexTBIZ и NexTZUS.

Одсек информатике је у 2015. години успоставио комлетну информационо-комуникациону мрежу VPN (енгл. Virtual Private Network — Виртуелна приватна мрежа) у свим објектима Дома здравља Крушевац, чиме је посао који је започет 2009. године, Служба информатике Здравственог центра на челу са Петром Павловићем завршио Одсек информатике Дома здравља на челу са Давором Јовановићем.

Одсек информатике и у 2016. години има значајну улогу у реакредитацији Дома здравља Крушевац, унапређује постојеће процедуре и уводи нове. Поред тога а на основу Закона о информационој безбедности уводи међу првима на територији Републике Србије, Правилник о безбедности информационо-комуникационих система.

У априлу 2016. године, Министарство здравља Србије, уводи Интегрисани здравствени информациони систем - ИЗИС. У Електронском картону "Phisys"  који је био у употреби у Дому здравља није била могућа имплементација ИЗИС-а тако да се приступило изради новог Електронског картона па и поред тога у Дому здравља Крушевац је овај пројекат успешно имплементиран, а ИЗИС је успешно уведен што је и потврђено у редовној контроли коју је Министарство здравља имало у нашој установи.

Исте године Одсек информатике уводи најсавременији начин повезивања на Интернет, путем оптичког кабла, чиме се омогућује коришћење најнапреднијих сервиса који су данас доступни. Приступа се набавци нових сервера, рачунара и штампача како би се омогућио континуитет и несметан рад.

У 2017. години у Дому здравља се уводи L3 VPN савременији начин повезивања. Исте године се уводи и систем видео обезбеђења са најсавременијим IP камерама чиме је повећана безбедност пацијената и запослених.

Шеф Одсека за информатику
Давор Јовановић

Служба за економске и правне послове је свој рад организовала кроз одељења и одсеке.

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ
  • Одсек књиговодства
  • Одсек за финансије
  • Одсек за обрачунске послове
  • Одсек за фактурисање
 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
   • Одсек за  набавке
   • Одсек за магацинско пословање

   

   

Служба техничких и других сличних послова бави се монтажом и одржавањем свих техничких инсталација и опреме као и медицинских уређаја и опреме укључујући и одржавање свих објеката Дома здравља Крушевац.

Служба је подељена у пет одсека:

 • Одсек за  одржавање објеката,  опреме и апарата
 • Одсек информатике
 • Одсек заштите на раду, одбране и  противпожарне  заштите
 • Одсек за транспорт
 • Одсек за одржавање хигијене објеката и простора

Одсек за  одржавање објеката,  опреме и апарата

Одсек информатике

Одсек заштите на раду, одбране и  противпожарне  заштите

Одсек за транспорт

Одсек за одржавање хигијене објеката и простора

У припреми

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Штампа

 КРУШЕВАЦ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ББ 037 3503 111
л
ок. 24

07:00 - 20:00


НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
др Драгана Марић
спец. опште медицине

ГЛАВННИ ТЕХНИЧАР
Дејан Лабан 


ДЕЛАТНОСТ

Служба кућног лечења Дома здравља је основана 1991. године и представљала је нови вид континуираног лечења на нивоу примарне здравствене заштите. Пацијенти кућног лечења су пацијенти оболели од активне прогресивне болести која угрожава живот и пацијенти у акутизацији своје хроничне болести који су тренутно или трајно непокретни.

Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар, а пријем на кућно лечење врши лекар кућног лечења по обављеној првој кућној посети. Ритам посећивања одређује здравствено стање пацијента. У стану пацијента се спроводи парентерална терапија (инфузиона, интравенска, супкутана и интрамускуларна), превијање рана (постоперативних, улкусних, малигних, декубиталних), промена уринарних катетера, контрола гликемије и ЕКГ. Поред тога врши се здравствено васпитни и едукација чланова породице за спровођење пероралне терапије, примену трансдермалних фластера и негу непокретних пацијената.

КАДРОВИ (17 ЗАПОСЛЕНИХ)

 • 5 лекара ( 4 специјалиста опште медицине, 1  лекара оште медицине)
 • 11 медицинских сестара и техничара
 • 1 физиотерапеута

17 запослених, којима је за обављање делатности на располагању 6 службених возила.

УСЛУГЕ И КОРИСНИЦИ

 • Служба има 1800 корисника
 • У протеклој години обављено је 12.000 прегледа у стану болесника као и 28.532 других услуга.

  Click to listen highlighted text! ДЕЛАТНОСТ Служба кућног лечења Дома здравља је основана 1991. године и представљала је нови вид континуираног лечења на нивоу примарне здравствене заштите. Пацијенти кућног лечења су пацијенти оболели од активне прогресивне болести која угрожава живот и пацијенти у акутизацији своје хроничне болести који су тренутно или трајно непокретни. Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар, а пријем на кућно лечење врши лекар кућног лечења по обављеној првој кућној посети. Ритам посећивања одређује здравствено стање пацијента. У стану пацијента се спроводи парентерална терапија (инфузиона, интравенска, супкутана и интрамускуларна), превијање рана (постоперативних, улкусних, малигних, декубиталних), промена уринарних катетера, контрола гликемије и ЕКГ. Поред тога врши се здравствено васпитни и едукација чланова породице за спровођење пероралне терапије, примену трансдермалних фластера и негу непокретних пацијената. КАДРОВИ (17 ЗАПОСЛЕНИХ) 5 лекара ( 4 специјалиста опште медицине, 1  лекара оште медицине) 11 медицинских сестара и техничара 1 физиотерапеута 17 запослених, којима је за обављање делатности на располагању 6 службених возила. УСЛУГЕ И КОРИСНИЦИ Служба има 1800 корисника У протеклој години обављено је 12.000 прегледа у стану болесника као и 28.532 других услуга. Powered By GSpeech  Аутоматска конверзија текста у аудио формат

Ови системи су напредан начин прилагођавања веб сајта за употребу од стране слепих и слабовидих особа, будући да имплемнтирањем овог система, сајт могу да употребљавају и особе које не поседују читаче екрана, препоручује се конверзија текстуалних информација у аудио формат.

Поткатегорије

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech