Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Пријава

Dom zdravlja Krusevac

Korisnicko ime *
Lozinka *
Podseti me
  • 1
Милен Судимац

Од 01.03.1993. године Информатика је почела свој развој као служба за Аутоматску обраду података личних доходака. У Служби из ЕРЦ-а Крушевац долази дипломирани инжињер кибернетике Милен Судимац.

Служба за информатику је формирана у новембру 1995. године доласком Душице Милојевић - Панић дипл. математичара на место начелника службе и Петра Павловића, дипл. инф. информатике на место систем администратора.

Службом су руководили најпре Душица Милојевић - Панић до 2002. године, затим од 2002-04. године Милен Судимац, а од 2004-13. године Службом информатике у Здравственом центру Крушевац је руководио Петар Павловић. 2013. године Дом здравља Крушевац се одваја од Здравственог центра и формира се Одсек информатике Дома здравља на чије је руководилац Давор Јовановић.

Петар Павловић

Служба информатике је развила и имплементирала Финансијски информациони систем у сарадњи са фирмом "МИФИМИ" доо из Ниша. У новој организацији Здравственог центра Крушевац служба за информатику прелази у Одсек за информатику у оквиру Одељења за подршку менаџменту.

2009. године Здравствени центар Крушевац учествује у пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС, који је Влада Републике Србије реализoвала из средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за обнову и развој (ИБРД). У Дом здравља Крушевац започета је информатизација у смислу успостављања информационо-комуникационе мреже у објектима Дома здравља (повезивање удаљених амбуланти са централном локациом), набавка рачунара, сервера, бар-код читача, штампача. Започето је увођење стандардизованог софтвера - Електронски картон "Phisys"

Када се 2013. године Дом здравља Крушевац одвојио од Здравственог центра Крушевац формиран је Одсек информатике, а на место начелника информатике долази Давор Јовановић.

Давор Јовановић

Први задатак у 2013. години је био увођење процеса акредитације у Дом здравља Крушевац у коме је велики део активности припао области Управљање информацијама у коме половина процедура за рад припада Одсеку за информатику. 

Веома значајно за информатику у Дому здравља Крушевац по одвајању из Здравственог центра, 2013. године је било обезбедити континуитет и унапређење развоја. Направљена је трогодишнја Стратегија развоја информатике чиме су постављени задаци и смернице даљег развоја и унапређења.

Развојом информатике, у складу са новим захтевима и сервисима који су дошли од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, 2015. године у сарадњи са фирмом "BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS" доо Oдсек информатике имплементира нови софтвер за економско-финансијске послове и фактурисање пружених услуга - NexTBIZ и NexTZUS.

Одсек информатике је у 2015. години успоставио комлетну информационо-комуникациону мрежу VPN (енгл. Virtual Private Network — Виртуелна приватна мрежа) у свим објектима Дома здравља Крушевац, чиме је посао који је започет 2009. године, Служба информатике Здравственог центра на челу са Петром Павловићем завршио Одсек информатике Дома здравља на челу са Давором Јовановићем.

Одсек информатике и у 2016. години има значајну улогу у реакредитацији Дома здравља Крушевац, унапређује постојеће процедуре и уводи нове. Поред тога а на основу Закона о информационој безбедности уводи међу првима на територији Републике Србије, Правилник о безбедности информационо-комуникационих система.

У априлу 2016. године, Министарство здравља Србије, уводи Интегрисани здравствени информациони систем - ИЗИС. У Електронском картону "Phisys"  који је био у употреби у Дому здравља није била могућа имплементација ИЗИС-а тако да се приступило изради новог Електронског картона па и поред тога у Дому здравља Крушевац је овај пројекат успешно имплементиран, а ИЗИС је успешно уведен што је и потврђено у редовној контроли коју је Министарство здравља имало у нашој установи.

Исте године Одсек информатике уводи најсавременији начин повезивања на Интернет, путем оптичког кабла, чиме се омогућује коришћење најнапреднијих сервиса који су данас доступни. Приступа се набавци нових сервера, рачунара и штампача како би се омогућио континуитет и несметан рад.

У 2017. години у Дому здравља се уводи L3 VPN савременији начин повезивања. Исте године се уводи и систем видео обезбеђења са најсавременијим IP камерама чиме је повећана безбедност пацијената и запослених.

Шеф Одсека за информатику
Давор Јовановић

просечни обим остварених услуга на годишњем нивоу

x
ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
x
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
x
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
x
УСЛУГА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
x
ПРЕГЛЕДА У СТАНУ БОЛЕСНИКА
x
ПАТРОНАЖНИХ ПОСЕТА

Контакт

Дом здравља Крушевац
Ћирила и Методија бр. 32
37000 Крушевац
Република Србија

Имаил: info@dzkrusevac.org.rs
Телефон: 037 441 885
Факс: 037 427 432

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech