Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије издала је сертификат о акредитацији Дома здравља “Крушевац“ на период од седам година, овим је потврђено да квалитет здравствене заштите коју пружамо свим грађанима одговара високим стандардима.

Законом о здравственој заштити у Србији је уведена је обавезна акредитација здравствених установа 2009. године. Дани акредитације Дома здравља Крушевац одржани су почетком новембра текуће године.

Овом приликом се захваљујемо свим сарадницима на подршци, честитамо свим запосленима на овом резултату великог труда који је уложен и настављамо са даљим активностима на унапређењу квалитета рада у циљу очувања здравља.

Прва акредитација Дома здравља “Крушевац“ је била 2013. године када је Дом здравља добио сертификат о акредитацији на три године тако да смо у новембру месецу 2016. године почели са процесом реакредитације. Коначан резултат и на велико задовољство свих заослених Дома здравља “Крушевац“ добили смо реакредитацију на седам година. Морам да истакнем да је то максимални број година који може да добије једна здавствена установа. Такође морам да истакнем да су за овај успех заслужни сви запослени на челу са тимовима за акердитацију, координатором за акредитацију, главном сестром Дома здравља “Крушевац“ Јеленом Ивковић. Такође дугујем захвалност и локалној самоуправи на подршци и помоћи која нам је пружена без чега не би постигли овако добар резултат - истакла је в.д. директор Дома здравља “Крушевац“ др Марина Костић.

Сет акредацијских стандарда обухвата стандарде лечења пацијената у општој медицини, гинекологији, педијатрији и поливалентној патронажи, стандарде клиничке подршке-лабораторијске и радиолошке дијагностике, као и неклиничке стандраде у здравству.

Представници Агенције за акредитацију здравствених установа оцењивали су рад Дома здравља, а увидом у све сегменте које овај стандард захтева добили смо акредитацију за рад за период од 7 додина.

Акредитација се додељује на годину, три и седам година у зависности од тога колико се установа припремила и прилагодила националним стандардима и на основу кохих се акредитују наше здравствене установе. Дом здравља “Крушевац“ је испунио у високом нивоу акредитацију односно прилагођеност стандардима и морам да кажем да се Дом здравља "Крушевац" већ био акредитован и ово је реакредитација тако да је евидентан напредак у испуњености стандардима - истакао је Владо Давковски, представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Акредитација је процес и није се завршила самим чином добијања сертификата. У наредном периоду очекују нас редовне годишње посете спољашњих оцењивача. Акредитација обезбеђује оквир који омугућује да се дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритети за континуирано унапређивање здравствене заштите откривањем сопствених предности и могућности напретка. Процес Акредитације нам кроз мерљиве и дефинисане критеријуме жељених стандарда омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин. Добијање сертификата на седам година нас обавезује да и даље предузимамо активности у смеру што квалитетнијег и безбеднијег пружања услуга корисницима и тиме утичемо на унапређење здравља грађана.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech